A B C D E G H L M N P S T U X Y 

A

actionPerformed(ActionEvent) - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
Area - Class in pl.mateuszkaflowski.MES2PC
Klasa reprezentująca obszar 2D, który będzie podlegał spęczaniu.
Area(float, float, int, int) - Constructor for class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Area
Konstruktor
area - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
obszar na którym zostaną przeprowadzone obliczenia

B

bButton - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 

C

calc() - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
Wykonanie obliczeń dla wprowadzonych danych.
clcFunFromNode(int) - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Funkcja licząca funkcjonał dla danego węzła.

D

drawImage(String) - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Funkcja rysująca siatkę MES wraz z danymi w postaci pliku JPG.
dVel - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
wartość o jaką będą przesuwane węzły w kązdej iteracji
dx - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
odlwgłość między węzłami w poziomie
dy - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
odlwgłość między węzłami w pionie

E

Element - Class in pl.mateuszkaflowski.MES2PC
Klasa reprezentująca pojedynczy element siatki MES.
Element(Node, Node, Node) - Constructor for class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Element
Konstruktor.
elements - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
tablica przechowująca elementy siatki

G

genElements(Area) - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
Funkcja generująca elementy siatki.
genNodes(Area) - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
Funkcja generująca węzły siatki.
Grid - Class in pl.mateuszkaflowski.MES2PC
Klasa reprezentująca siatkę MES.
Grid(Area, float, float) - Constructor for class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
Konstruktor.
grid - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
siatka na której zostaną przeprowadzone obliczenia
grid - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
siatka MES

H

hasNode(Node) - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Element
Funkcja sprawdzająca czy element posiada podany węzeł.

L

lNodes - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
logGrid() - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Funkcja wypisująca w konsoli współżędne węzłów.
logU() - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Funkcja wypisująca w konsoli przesunięcia węzłów.
lPrzesuniecieD - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
lPrzesuniecieG - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
lSzerokosc - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
lWysokosc - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 

M

main(String[]) - Static method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MES2PC
 
MES2PC - Class in pl.mateuszkaflowski.MES2PC
Klasa wejściowa programu.
MES2PC() - Constructor for class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MES2PC
 
MyWindow - Class in pl.mateuszkaflowski.MES2PC
Klasa tworząca graficzny interfejs użytkownika.
MyWindow() - Constructor for class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
Konstruktor.

N

ne - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
liczba elementów
nh - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
liczba węzłów
nhX - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Area
liczba elementów na jakie zostanie podzielony obszar w poziomie
nhY - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Area
liczba elementów na jakie zostanie podzielony obszar w pionie
Node - Class in pl.mateuszkaflowski.MES2PC
Klasa reprezentująca pojedynczy węzeł siatki MES.
Node(float, float, int, int, boolean) - Constructor for class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Node
Konstruktor
nodes - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Element
węzły wchodzące w skład elementu
nodes - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
tablica przechowująca węzły siatki

P

pl.mateuszkaflowski.MES2PC - package pl.mateuszkaflowski.MES2PC
 

S

savePointsToFile(String) - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Funkcja zapisująca współżędne punktów do pliku.
saveUToFile(String) - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Funkcja zapisująca przesunięcia punktów do pliku.
serialVersionUID - Static variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
Solution - Class in pl.mateuszkaflowski.MES2PC
Klasa rozwiązująca zagadnienie.
Solution(Grid) - Constructor for class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Konstruktor.
solve() - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Funkcja wykonująca obliczenia dla danej siatki MES oraz zapisująca rezultaty do plików.
status - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Node
Wartość mowiąca czy węzeł ma kontakt z narzędziem (true = tak, false = nie).

T

taNodes - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
taPrzesuniecieD - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
taPrzesuniecieG - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
taSzerokosc - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 
taWysokosc - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.MyWindow
 

U

Udown - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
wartość przesunięcia dolnej krawędzi
updateNodes() - Method in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Solution
Funkjca uaktualniająca pozycje węzłów o obliczone przesunięcie.
Uup - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Grid
wartość przesunięcia górnej krawędzi
Ux - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Node
Przesunięcie węzła w poziomie.
Uy - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Node
Przesunięcie węzła w pionie.

X

x - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Area
szerokość obszaru
x - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Node
Położenie węzła w poziomie.

Y

y - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Area
wysokość obszaru
y - Variable in class pl.mateuszkaflowski.MES2PC.Node
Położenia węsła w pionie.
A B C D E G H L M N P S T U X Y